Home Auto-moto Problemi sa kojim ne bi želeli da se vaš dizelaš susretne

Problemi sa kojim ne bi želeli da se vaš dizelaš susretne

229

Kada su u pitanju automobili, postoje grupe ljudi koje smatraju da su bolji dizelaši, dok sa druge strane postoje i oni ljudi koji smatraju da su bolji benzinci. Obe vrste automobila imaju svoje prednosti, ali i mane. U ovom tekstu biće reči o problemima sa kojima se susreću vlasnici dizelaša, a najveći fokus će biti na probleme sa DPF filterom, kao i sa turbinom motora, tačnije koji su simptomi, kako vršiti čišćenje DPF filtera, reparaciju, servis, itd. Prošlo je vreme kada je mogao da se vozi dizelaš i po 250 000 kilometra a da se ne mora servisirati. Naime, sada dizelaši poseduju izvesne nove tehnologije koje mnogo koštaju. Održavanje je znatno skuplje, a motori kraće traju.

Problemi sa turbinom i njen remont

Turbina motora je jako bitna za svaki dizelaš jer daje automobilu izvesnu snagu. Međutim, kao i svaki drugi deo na autmobilu, i ovaj može da se pokvari. Postavlja se pitanje kako znate da je turbina u kvaru? Postoje određeni simptomi koji ukazuju na to, a to su: gubitak snage motora, lag kod turbokompresora, kao i pojava dima.

Do problema i izvesnih kvarova dolazi zbog: ulja (podmazivanja), stranih tela kao i povećanog pritiska. Kada je u pitanju podmazivanje, ono je jako potrebno jer se sprečava taloženje ugljenika koji izaziva oštećenje turbine, pa je iz tog razloga potrebno redovno menjati ulje. Strana tela, poput čestice prašina, sitnog kamenja ili lišća se mogu pojaviti unutar turbine i na taj način mogu izazvati oštećenje lopatice turbine. Povećanje pritiska predstavlja najčešći uzrok oštećenja turbine i ispoljava se tako što se u vožnji gubi gas.

Naime, poznato je da turbina radi tako što povećava pritisak vazduha u motoru. Ako postoje određena curenja, naprsline ili loši spojevi između kompresora i motora, turbina će morati da radi mnogo jače da nego što treba da bi povećao ovaj pritisak. Ovo može značajno umanjiti efikasnost rada vaše turbine.  

Kada dođe do kvara turbine, svakako da je potrebno izvršiti remont iste. Cena remonta se, pre svega, određuje na osnovu defektaže, odnosno pregleda delova, što znači da ukoliko želite da znate preciznu cenu, turbina će morati da se rasklopi. Cena, tkaođe, zavisi i od stepena oštećenja pojedinačnih delova, ali i tipa turbine, odnosno tipa geometrije. Naime, postoje dva tipa turbine, a to su: turbina sa elektronskim ventilom i turbine sa vakuum ventilom. Pored toga, postoji mogućnost da je uzrok kvara na turbini otkazivanje elektronike ili nekog drugog dela motora, a tada se u standardnu cenu turbo servisa mora uračunati i cena za popravku tog kvara. Cena popravke iznosi od 200 do 400 evra, u zavisnosti od navedenih pokazatelja. 

Regeneracija DPF filtera

Svaki moderniji automobil poseduje i DPF filter koji ima zadatak sa sagori čađ koja se sakuplja i koja šteti životnoj okolini. Međutim, i ovde se mogu pojaviti izvesni problemi, pa je potrebno izvršiti regeneraciju. Sama regeneracija može biti pasivna i aktivna. Pasivna regeneracija se dešava kada temperatura izduvnih gasova postane dovoljno visoka da čađ može da počne da se spaljuje bez dodatka goriva, intervencije od strane vozača, itd. Sa druge strane, aktivna regeneracija traži intervenciju od strane vozača, dodatak goriva, a može da se obavi tokom normalne vožnje ili da se inicira u servisu. 

Uprkos regeneraciji, problemi sa DPF filterom se mogu ponovo pojaviti. Tada vozač ne može prilikom vožnje da reši taj problem, već se mora pojaviti u nekoj firmi gde će se pristupiti profesionalnom čišćenju filtera. Vlasnik automobila ne treba sam ukloniti DPF filter jer može doći do oštećenja, već treba otići u servis u kome će majstori to uraditi. Profesionalno čišćenje traje i do dva dana, i tom prilikom mora da prođe kroz poseban postupak:

  1. Vizuelni pregled stanja filtera;
  2. Video pregled – kamerom;
  3.  Kompjutersko očitavanje nivoa zaprljanosti DPF-a sa štampanim nalazom;
  4.  Čišćenje DPF-a;
  5.  Sušenje;
  6.  Završni kontrolni test sa rezultatima;
  7.  Pakovanje i isporuka.

Više o DPF filterima pročitajte na https://www.dpffilteri.rs/.