Home Auto-moto Zašto je važno ugovoriti kasko osiguranje vozila u današnjem vremenu

Zašto je važno ugovoriti kasko osiguranje vozila u današnjem vremenu

115
kasko osiguranje

Poslovne i svakodnevne, životne obaveze odvijaju se često brzim i užurbanim tempom.  Svi nekada žure, nemaju vremena za precizno parkiranje, izloženi saobraćajnoj gužvi i kašnjenju, kada može doći i do iznenadnih, neočekivanih okolnosti i udesa. Zbog toga, važno je obezbediti kasko osiguranje za svoje vozilo, pored niza drugih korisnih usluga osiguravajućih društava.

Kasko osiguranje predstavlja ugovara se na dobrovoljnoj osnovi i bez zakosnke obaveze, kakva je karakteristična za osiguranje od autoodgovornosti. Na osnovu sklopljenog dogovora i ugovoranjem u pisanoj formi, regulišu se prava i obaveze klijenta i osiguravajuće kuće, kao i ponašanje u slučaju da dođe do osiguranog rizika. Kasko osiguranje pokriva štetu i na sopstvenom vozilu u slučaju saobraćajne nezgode, bez obzira na krivicu i okolnosti.

Kako funkcioniše savremeno kasko osiguranje vozila?

Saradnja između osiguravajućeg društva i klijenta zasniva se na potpisivanju ugovora, odnosno dobijanju polise, kao i definisanjem iznosa premije koja se uplaćuje jednokratno, ili u definisanim ratama. Bez obzira da li do nesrećnih okolnosti dođe, premija osiguranja se plaća društvu za obezbeđivanje određenih rizika i sigurnosti.

Ukoliko se dogodi nezgoda, kada procenitelji naprave zapisnik i odrede nivo oštećenja vozila vlasnika, kasko osiguranje nadoknađuje sve predviđene troškove, u skladu sa visiniom osigurane sume novca. Ono što je važno napomenuti jeste da kasko osiguranje ne prati stepen krivice učesnika, niti na osnovu toga nadoknađuje štetu, već se odmah pristupa obradi zahteva i realizaciji isplate procenjenih troškova za saniranje oštećenja. Usluge administrativne prirode, procene i nadoknade štete, deo su posla koji obavlja osiguravajuće društvo.

Koje kasko osiguranje je najbolja odluka u modernom vremenu?

Odabir konkretnog osiguravajućeg društva odluka je svakog pojedinačnog potencijalnog klijenta i korisnika usluga. Kada se razmatraju dostupne opcije za kasko osiguranje, osobama su na raspolaganju za obezbeđivanje predmeti kao što su motorna vozila, prtljag u prevoznom sredstvu, kao i niz predmeta koji se nalaze u vozilu u trenutku kada je došlo do osiguranog rizika i oštećenja. U pogledu vrsta, kasko osiguranje može da bude potpuno, delimično i dopunsko. Potpuno kasko osiguranje podrazumeva dobijanje polise za različite nezgode u saobraćaju, oštećenja sa ili bez opcije učešća klijenta, koje izazivaju vremenske nepogode – grom, požar, snežna lavina, oluja, odron, zatim pad predmeta, iskakanje životinja na put, demonstracije, događaji, uticaji drugih ljudi i slično.

Za razliku od potpunog, delimično kasko osiguranje odnosi se na ugovaranje samo određenih potencijalnih rizika, i to najčešće pojedinačno, kao što je na primer lom stakla. Dopunsko kasko osiguranje opcija je koja stoji na raspolaganju klijentima ukoliko su već obezbedili varijantu potpunog, i obuhvata pokrivanje štete u slučaju poplava, visokih vodostaja, prevare i krađe, razbojništva i slično. U zavisnosti od odabrane vrste osiguranja, kao i konkretnog obima usluga, definiše se trajanje ugovora – dugoročno ili kratkoročno, zatim predviđena visina premije, način i rokovi otplate, kao i svi drugi potrebni elementi za regulisanje međusobnih prava i obaveza.

Efikasnu i pouzdanu zaštitu vozila, celokupnog prtljaga, kao i obezbeđivanje efikasne nadoknada štete do koje može doći u nekom trenutku, pruža inovativno kasko osiguranje. Iako funkcioniše na dobrovoljnoj osnovi, sve veći broj ljudi uviđa značaj ovakvog pokrića rizika, na osnovu čega se zaključuje ugovor, dobija polisa i definiše premija osiguranja koju plaća klijent.