Home Blog Page 2

Benefiti za duh i telo koje pruža terapeutska masaža

terapeutska masaza cena

Svaki pokret koji napravi terapeut može imati samo pozitivne efekte na regeneraciju mišića, tkiva i ukupan osećaj rasterećenja, kao i dobijanja nove energije za radne pobede. Terapeutska masaža deluje direktno na izvor bola, napetosti i nelagodnosti, ali deluje i preventivno na opuštanje svih regija tela, kako glave i vrata, tako i leđa, ruku i nogu.

Vremenska prognoza Srbija — 100% u realnom vremenu!

vremenska prognoza

Vremenska prognoza Srbija, kakvo je vreme u Srbiji, vreme sutra u Beogradu ili vremenska prognoza Niš. Sve o vremenu u Srbiji saznajte na našem sajtu.

Klima Srbije predstavlja skup meteoroloških uticaja na teritoriji Republike Srbije u dužem vremenskom periodu. Klima je osnovni prirodni resurs koji je proizvod “klimatskog sistema”.

Za razumevanje klime u Srbiji, bitno je definisati klimatske elemente, tipove klime u Srbiji i njihov uticaj na savremeni život stanovnika Republike Srbije.

Vremenska prognoza Srbija i klimatski elementi

Za precizno određivanje klime jedne geografske celine neophodno je imati tačne podatke o glavnim meteorološkim elementima, kao što su:

temperatura vazduha

pravac i brzina vetra

vlažnost vazduha

oblačnost

vazdušni pritisak

osunčanost

količina atmosferskih padavina

Ti podaci se precizno mere na meteorološkim stanicama širom Srbije i zatim šalju u Republički Hidrometerološki zavod (RHMZ) gde se sortirtaju, obrađuju, analiziraju i interpretiraju. Klima u Srbiji direktno zavisi od mnogih faktora, od kojih su najznačajniji:

reljef

geografska širina i dužina

blizina velikih vodenih površina

rastojanje od vazdušnih masa sa različitim fizičkim osobinama

Reljef je kompleks oblika nastalih pod uticajem unutrašnjih i spoljašnjih sila. Odlike reljefa u velikoj meri određuju klimu i mikroklimu, kao i glavne specifičnosti pokrivača zemlje i vrste i rasprostranjenost vegetacije. Esencijalni elementi reljefa koji direktno utiču na klimu su pre svega nadmorska visina, zatim pravac pružanja planinskih lanaca u odnosu na vazdušne mase, kao i ekspozicija i raščlanjenost reljefa.

Školski primer značaja reljefa su Dinarske planine, koje zbog svog paralelnog položaja u odnosu na jadransku obalu ne dozvoljavaju vlažnim masama dublji prodor u unutrašnjost kopna. Ali duž rečnih tokova koji na mnogim mestima oštro presecaju planinske masive vazdušne mase mogu da prodru dalje ka unutrašnjosti.

U Srbiji egzistiraju kontinentalna klima na njenom severu, sa suvom i hladnom zimom i toplim i vlažnim letom, pri čemu su padavine umerene i dobro raspoređene, i elementi mediteranske klime na jugu sa veoma toplim i suvim periodom u leto i jesen i relativno hladnim i kišovitim zimama, dok su planine često zatrpane snegom.

Pošto zauzima središnji deo severne hemisfere našu klimu određuju relativno umerene karakteristike. Na nju utiču razne vazdušne mase sa severa i severoistoka evroazijskog kopna, koje su naravno suve i hladne, zatim tople vazdušne mase koje dolaze sa juga, sa prostora Sahare i na kraju vlažne vazdušne mase sa Atlantika, koje donose značajan deo vlažnosti iako je udaljenost Srbije od Atlanskog okeana oko 1,800 km.

Uticaj vodenih površina na klimu je izuzetan. To se posebno odnosi na mikroklimu i klimu na lokalnom nivou. Vodene površine osim što prouzrokuju čestu pojavu magle, takođe utiču na rast relativne vlažnosti vazduha i značajno ublažavaju temperaturne oscilacije.

Moramo uzeti u obzir uticaj prirodne i kultivisane vegetacije, šumskih površina i livada na mikroklimu. Peskovito, kamenito ili potpuno ogoljeno područje se leti brže zagreje, a zimi se brže ohladi, što ima veoma značajan uticaj na klimu.

I dolazimo do možda najznačajnijeg klimatskog faktora u moderno vreme, a to je čovek. Na žalost taj uticaj često nije pozitivan. Eksplozivan razvoj industrije i veoma intenzivan avio saobraćaj u poslednjih nekoliko decenija su uzrokovali oslobađanje enormnih količina ugljen-dioksida u atmosferu.

Osim neizbežnih oštećenja ozonskog omotača, te promene su dramatično uticale na i pojavu globalnog zagrevanja. Takve promene se osećaju i globalno i lokalno. Činjenica je da su veliki gradovi sa milionskim stanovništvom jednostavno pretvoreni u urbana ostrva toplote.

Tipovi klime u Srbiji

U Srbiji su identifikovana tri klimatska tipa: kontinentalni, umerenokontinentalni i izmenjenosredozemni.

Kontinentalna Klima u Srbiji

Kontinentalna klima je karakteristična za Panonsku niziju i u njenom obodnom delu ispod nadmorske visine od 800m. Razdelnik kontinentalne i umerenokontinentalne klime je tok Zapadne Morave, zatim u dolini Južne Morave ta granica dalje ide Leskovačkom kotlinom i dolinom Nišave.

U ovom tipu klime leta su topla, zime oštre a proleće je hladnije od jeseni. Srednja godišnja temperatura raste od severa ka jugu, pa je na primer na Paliću 10.5C, a u Beogradu 11.8C. Takođe temperature rastu i od zapada ka istoku, pa je tako u Sremskoj Mitrovici 10.8C, a Jaša Tomić ima 11.2C. U obodnom delu Panonske nizije srednje godišnje temperature su ispod 10C.

Ključni element klime ovog područja Srbije je Košava, vetar koji menja pravac duvanja zavisno od reljefa. Osim Košave, kao najjačeg vetra, u hladnijem delu godine se često pojavljuje severac, koji je zaslužan za hladnije vreme. U letnjem periodu su dominantni vetrovi koji donose padavine i dolaze sa zapada i severozapada.

Godišnja osunčanost je od 2,000 do 2,230 časova. Prosečna oblačnost je oko pet desetina pokrivenosti neba oblacima. Izmerena godišnja količina padavina u ovom klimatskom pojasu je između 600 i 700 mm.

Poljoprivredna proizvodnja je izuzetno razvijena pošto je raspored padavina takav da potpuno odgovara kultivisanim biljkama jer dobijaju padavine kad su im najpotrebnije, odnosno u prvom delu vegetacionog perioda. Sneg najčešće pada od novembra do marta a najveće snežne padavine su gotovo uvek zabeležene u januaru.

Vremenska prognoza Srbija po gradovima

Umerenokontinentalna klima u Srbiji

Umerenokontinentalna klima nastupa južnije od granice sa kontinenalnom klimom. Tek na visinama iznad 1,400 m imamo planinsku klima sa veoma dugom, hladnom i oštrom zimom, mnogo snega i svežim i kratkim letom.

Umerenokontinentalni tip klime ima suva i umereno topla leta a jesen je toplija od proleća. Srednja godišnja temperatura opada sa visinom, tako da na svakih 100m nadmorske visine, temperatura pada za 0.6C. U ovom klimatskom pojasu su zabeležene najniže temperature u Srbiji. Nedaleko od Sjenice, na Pešterskoj visoravni je 26. Januara 2006 izmerena najniža ikada zabeležena temperatura u Srbiji, od kada se provode merenja, od -39C. To je najhladniji deo Srbije. U Sjeničkoj kotlini, koja je iznad 1,000m nadmorske visine se često zadrži hladan vazduh koji uzrokuje veoma niske temperature.

Dominantni vetrovi u umerenokontinentalnoj klimi su severni, istočni i severozapadni. Oblačnost je oko šest desetina pokrivenosti neba. Godišnja osunčanost je od 1,500 do 2,000 časova. Izmerena prosečna godišnja količina padavina u ovom klimatskom pojasu je između 1,000 i 1,350 mm. Reljef predominantno utiče na količinu padavina.

Sneg se najduže zadržava na većim nadmorskim visinama. Preko 150 dana godišnje sa snežnim pokrivačem je zabeležno na Šar Planini i Kopaoniku. Interesantna varijacija ove klime je Župska klima u Aleksandrovačkoj kotlini, koje se formira u predelu okruženom planinama i dobro zaštićenom od severnog vetra.

Zbog dužeg zadržavanja vazduha u kotlinama, on se zagreva i kao rezultat u toj oblasti je toplije nego u planinskom okruženju. Ovaj tip klime je takođe prisutan i u Vranjskoj kotlini i u još nekoliko manjih kotlina. Takva klima izuzetno pogoduje razvoju vinogradarstva i voćarstva.

Izmenjenosredozemna klima

Na širem prostoru Metohijske kotline, niz dolinu Belog Drima se oseća uticaj izmenjenosredozemne klime. Taj tip klime je takođe prisutan u nižim delovima Šar-planine i Prokletija.

Najtoplije je u Prizrenu, sa srednjom godišnjom temperaturom od 11.8C. Izuzetna karakteristika ove klime je da tokom zimskim meseci, živa nikad ne silazi ispod nultog podeoka. Padavine su intenzivnije u zapadnom delu (Dečani sa 1,170 mm) nego u istočnom (Vučitrn sa 600 mm). U samom podnožju Prokletija se nalazi i mesto Junik, na nadmorskoj visini od 530m, gde je izmerena najveća prosečna količina padavina u Srbiji od 1,417 mm.

Ključni elementi izmenjenosredozemne klime omogućavaju da se osim ratarstva, u ovom području stanovništo izuzetno uspešno bavi i voćarstvom i vinogradarstvom.

Vremenska prognoza Srbija i savremeni život

Tip klime direktno određuje rasprostranjenost poljoprivrednih kultura, što je izuzetno važno za čoveka. Klima ima snažan uticaj na turizam, saobraćaj, energetiku i mnoge druge oblasti.

Povoljna klima je osnova za ozbiljan razvoj različitih vrsta turističke delatnosti. Centralni turistički sadržaji u Srbiji su koncentrisani na planinama ( Kopaonik i Zlatibor), banjama, kao i pored reka i jezera, i za uspeh turističke ponude, klima je izuzetno važna.

Nepovoljna klima stvara velike teškoće u suvozemnom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju. Visoke ili niske temperature znatno oštećuju saobraćajnu infrastrukturu. Neke klimatske pojave, kao na primer magla, ometaju sve oblike saobraćaja. Poledicu na putevima stvaraju niske temperature, kao i led na određenim vodenim površinama, što sve utiče negativno na saobraćaj, a samim tim i na privredu i ekonomski razvoj.

U moderno vreme se neki od klimatskih elemanata koriste u proizvodnji energije, kao što se na primer snaga vetra korsti za pokretanja vetrenjača. Takođe i solarna energija, koja se dobija putem solarnih kolektora, je vid ekološki čiste i praktično neiscrpne energije koji treba sve više da koristimo.

Stanovništvo bira povoljniju klimu za život, tako da je logično da su najgušće naseljeni delovi Srbije u nižim predelima, a kako se klimatski uslovi pogoršavaju, na većim nadmorskim visinama gustina stanovništva se smanjuje. Poznato je da su poplave rezultat velikih padavina a suše nastaju usled visokih temperatura bez padavina u dužem vremenskom periodu.

Negativan uticaj na poljoprivredne useve imaju gradonosni oblaci, razorni vetrovi ili rani prolećni mrazovi, tako da klima konstantno, direktno i značajno utiče na čoveka i njegov kvalitet života.

izvor: vremesutra.rs

Niz kvalitetnih prednosti koje daju društvene mreže za plasiranje vesti dana

Postavljanje vesti u sferu interneta stvara odličan odziv javnosti, meren brojem poseta adresa online mreže, pregledanja i deljenja sadržaja, zbog čega su mediji vrlo prisutni u globalnoj platformi. Društvene mreže kao što su Facebook i Instagram pre svega, daju idealne mogućnosti za čitanje, pregledanje, slušanje i sveukupno praćenje vesti online sveta uz pomoć modernih uređaja, aplikacija i funkcija.

Veliki broj značajnih prednosti stvaraju društvene mreže upravo u domenu objavljivanja medijskih sadržaja, bilo da je u pitanju informativna kategorija vesti, zabavna, umetnička i slično. Sve vesti online formata nakon plasiranja na medijske portale – specijalizovane sajtove za informisanje ljudi, dalje se dele u svet društvenih mreža, u kojem se lako prepoznaju i vrlo frekventno prate.

Društvene mreže imaju ulogu informisanja ljudi putem vesti

Facebook i Instagram su platforme na kojima je moguće brzo i lako plasirati vesti, uspostaviti komunikaciju, čak i realizovati poslovne saradnje zasnovane na ugovornim pravima i obavezama. Isto tako, vesti online formata jednostavno se postavljaju i prate putem ovih interaktivnih aplikacija, koje su prisutne na gotovo svim „pametnim“ uređajima, kao što su računari, tableti i mobilni telefoni. Čak iako se vesti dana postave prvobitno na medijski portal, a tek odatle podele u sferu društvenih mreža, najveći broj ljudi „prelista“ atraktivne naslove upravo na početnim stranicama socijalnih platformi, od kojih je Facebook najzastupljeniji i danas.

Lični profili osoba, amaterske i profesionalne stranice, kao i početna strana sa svim novostima, vrlo su posećene putem moderne aplikacije, koja momentalno pokreće komande ljudi. Društvene mreže predstavljaju mesto na kojem se mogu pronaći sve najnovije vesti danas objavljene, kao i tokom prethodnog vremena. Zbog toga što omogućavaju jednostavno informisanje ljudi, pravo su mesto za plasiranje aktuelnih vesti online formata.

 

 

Lakoća objavljivanja vesti dana putem društvenih mreža

Vesti se plasiraju na društvene mreže direktno na početnu stranu, gde su vrlo primetne, pregledne i posećene. Mogu se objaviti prvo na medijski portal, a zatim na stranice društvenih mreža, za svega nekoliko sekundi, uz postavljanje upečatljivih naslova i kvalitetnih sadržaja. Pritiskom na same vesti, direktno se dobija preglednost sadržaja na mestu na kojem su objavljeni – portalima, uz kombinaciju brojnih elemenata. Društvene mreže podržavaju sadržaj vesti dana koji je multimedijalan, odnosno kombinuje više elemenata.

Identičnu preglednost imaju vesti online formata gde god da se objave – bilo da su u pitanju video zapisi, „linkovi“ ka drugim sajtovima, ilustracije, tekst i slično, što je vrlo značajno kada se koriste različite vrste uređaja. Kako je poseta sopstvenih profila i stranica na društvenim mrežama Facebook i Instagram deo svakodnevnice, ogroman broj ljudi ima prosto naviku praćenja aktuelnih vesti na ovaj način, bez pretraživanja u Google-u. Zbog toga što se vesti online mreže veoma prate i posećuju, atraktivne su za pregledanje putem modernih mobilnih telefona i to najčešće na prostoru društvenih mreža.

Za objavljivanje svih vesti, društvene mreže stvaraju snažan oslonac i daju višestruke mogućnosti pregledanja, čuvanja i arhiviranja. Olakšavajući praćenje svake najnovije vesti danas su društvene mreže neizostavan kanal informisanja ljudi, koji daje niz kvalitetnih prednosti i mogućnosti za pregledanje nakon dužeg vremenskog perioda, uvek i svuda.

Raznovrsni materijali za molere važni za kvalitetnu realizaciju radova i zadovoljstvo vlasnika

lepak za parket

Brojna uređenja kuća, stanova, poslovnih i prodajnih objekata ostavljaju bez teksta svojim dizajnom, realizovanim idejama i mogućnostima kombinovanja materijala, boja i funkcionalnih elemenata. Da bi svaka aktivnost iskusnih molera rezultirala zadovoljstvom i uspehom, važno je da se zasniva na upotrebi kvalitetnih i prestižnih materijala, kao što je lepak za parket, besprekorno postavljen ravnajući sloj, lepak za keramiku i slično.

Pravo rešenje za bolove u leđima, terapeutska masaža će Vas osloboditi bola i popraviti držanje

terapeutska masaza

Svako od nas se makar jednom u životu susreo sa hroničnim bolovima u leđima kojima nije znao uzrok. Ti bolovi traju „od jutra do mraka“ i najizraženiji su odmah nakon buđenja i uveče, kada nikako ne možemo da nađemo odgovarajući položaj za spavanje. Za te bolove najčešće krivimo dušek ili jastuk, pa onda krećemo u kupovinu novih kako bi poboljšali situaciju, ne shvatajući da oni ništa neće promeniti, već će, samo na kratko zamaskirati problem. Zapravo, problem sa bolovima u leđima nastaje, ne samo zbog jastuka i dušeka i lošeg položaja tokom spavanja, već i zbog stresa, lošeg položaja dok sedimo (a većina nas danas sedi po osam sati za kompjuterom, jer su nam takva zanimanja) i zbog nošenja teškog tereta.

Zašto se uvek savetuje ugovaranje usluge kao što je kasko osiguranje?

najbolje kasko osiguranje

Obezbeđivanje potrebne zaštite ličnosti, imovine, drugih vrednosti i značajnih stvari u svakodnevnici, dobija se uz ugovaranje usluga osiguravajućih kompanija. Kada je u pitanju velikom broju ljudi dobro poznata oblast sigurnosti kao što je kasko osiguranje, radi se o kategoriji koja se bavi zaštitom vozila u slučaju određenih iznenadnih okolnosti, oštećenja i gubitaka.

SPLAVOVI BEOGRAD TOP 10

splavovi Beograd

Splavovi Beograd pružaju nezaboravne noćne izlaske i provode do ranih jutarnjih sati. Provjerili smo mnoge i teško napravili listu 10 najboljih

Zaželjeli ste se dobrog provoda ili želite sa društvom da provedete jedan ne zaboravni vikend. Zanima vas samo ludi noćni provod, dobra ‘cuga’ i plesanje sa prelijepim ženama.

Pa za tebe je svakako prijestolnica Srbije prvi izbor. Osim odličnog provoda tokom dana, glavni grad Srbije s ponosom nosi i epitet grada koji nikad ne spava.

A šta reći za beogradske splavove. Samo da splavovi na obalama Save i Dunava pružaju cjelonoćnu zabavu u svim muzičkim ritmovima – od narodnjaka, preko domaćeg popa, rock and rolla do tehno muzike.

Glavna fora za turiste koji posećuju Beograd prije svega radi dobrog provoda su splavovi na Savi i Dunavu. Ono što je važno da znate jeste da su splavovi u Beogradu izuzetno popularni, pa su kapaciteti uglavnom popunjeni od početka žurke.

Zato ako ste se odlučili da vikend provedete u Beogradu i osigurate sebi ludi noćni provod, obavezna je rezervacija jer je veliko interesovanje za ovaj vid izlaska u Beogradu.

Istina je da su splavovi Beograd simbol prijestolnice tokom ljeta. Ako ste čuli priče od svojih prijatelja koji su iskusili provod na nekom od splavova o ne zaboravnom provodu sve je tačno.

Uz rezervacije do najluđeg provoda

Veliki je broj posjetioca iz inostranstva u Beograd upravo dolaze u želji da iskusne noćni život koji nude splavovi u Beogradu.

Ako želite brzu i sigurnu rezervaciju probajte sa rezervacijama koje nudi sajt Beograd Noću, inače najpopularniji sajt za noćni provod i turizam u Beogradu i Srbiji, jer uz njihovu pomoć od ludog provoda vas dijeli samo nekoliko klikova, ili jedan poziv telefonom!

Rezervacije možete izvršiti putem korisničkog Call Centra na brojeve 063 33 33 44 ili 063 34 34 33, kao i popunjavanjem online rezervacije na sajtu beogradnocu.com ili putem aplikacije.

A ovo je  lista TOP 10 najboljih splavova u Beogradu koje morate posjetiti

10# SPLAV FREESTYLER

Splav Freestyler (Fristajler) je jedan od prvih splavova kojih će se mnogi sjetiti kada se pomisli na noćni provod u Beogradu.

Karakterističan enterijer, vrhunski kokteli, koncept provoda koji je postao sinonim za prestoničku zabavu uspeli su da transformišu čitav deo grada i stvore posebnu magiju za koju je ovaj beogradski splav „odgovoran”.

Ako uzmemo u obzir da su beogradske žurke odveć sinonim za najbolji provod, onda slobodno možemo reći da splav Freestyler, među vodećim.

Ovdje možete uživati u dobro ozvučenom klimatizovanom prostoru u kom ćete se uvijek osjećati prijatno dok ispijate vrhunske koktele i brendirana pića.

Splav Freestyler je u okviru cjelokupne ponude Beograda postao sinonim za prepoznatljive ljetnje žurke, House, Disco, HipHop, R’n’B provode i zabavu za sve koji požele da se pridruže.

9# SPLAV SUVENIR

Splav Suvenir nalazi se na Savskom nasipu bb, u bloku 44 na Novom Beogradu (kraj Gandijeve ulice, okretnica autobusa 68). Suvenir splav predstavlja definitivno jedan od najljepših splavova restorana, ako ne i najlepši, i to ne samo na prostoru Beograda i Srbije, već samim tim i na cijelom Balkanu, a i šire.

Na splavu Suvenir vas očekuje najraznovrsnija hrana, od doručka, pa preko hladnih i toplih predjela, supa, čorbi, potaža, roštilja, jela po porudžbini, rečnih i morskih riba, dnevnih jela, salata i obrok salata, rižota, raznih priloga i soseva, pa sve do specijaliteta kuća i najdivnijih poslastica.

8# SPLAV KONZULAT WATERFRONT

Splav Konzulat Waterfront predstavlja jednu novu eru za beogradske lokale jer će ovakva mesta, sigurni smo, postati trend.

Splav Konzulat Waterfront je idealan za izlaske i zalaske sunca uz najlepše koktele, zvuke pop muzike, chillout i nedeljni brunch. Za noć, jutro i dan…za sve!

Preko dana kada radi kao kafić i restoran pušta se uglavnom chillout muzika, dok uveče kada ima žurka to su nastupi poznatih domaćih pevača koji traju do kasno u noć. Muzički pravac koji se neguje na ovom splavu je uglavnom urban i kulturan.

7# SPLAV NA VODI KAFANA

Na Vodi Kafana nalazi se na najpopularnijem beogradskom mjestu za ljetnji provod, na Savskom keju u ulici Ušće bb, blizu samog ušća Save u Dunav. Na ovom keju već godinama unazad nalazi se središte gradskih dešavanja, a kafana na vodi je vrlo brzo postala jedno od najtraženijih mesta za noćni provod.

Pored bogate ponude alkoholnih i bezalkoholnih pića, omiljenih rakija i vina, gosti će moći da uživaju i u roštilju koji će spremati leskovački majstori. Zbog svega navedenog, kada je u pitanju Beograd noću Na vodi kafana zasigurno zauzima vodeće mesto.

Na repertoaru ovog splava nalaze se samo najveći hitove domaće, narodne i popularne muzike. Najbolji bendovi, ali i gostovanja velikih zvijezda naše scene doprinose izuzetnoj popularnosti ovog mjesta, pa svi koji uživaju u ovakvim zvucima rado su viđeni gosti ovog splava.

6# SPLAV TAG

Splav Tag Beograd noću izdvaja na mapi grada kao jedan od najeminentnijih klubova koji garantuju dobar provod. Uživajte u svemu što splav Tag nudi i otkrijte kako izgleda najbolja noć u Beogradu. Uz pomoć našeg sajta, izvršite rezervacije i prepustite se najboljem provodu.

Redovne žive svirke, pažljivo odabrana muzika i pozitivna energija je ono što karakteriše splav Tag i razlikuje od drugih.

Splav Tag program se razlikuje, pa tako postoje večeri koje su rezervisane za najbolje žurke sa muzikom 90ih, one u kojima preovlađaju house & RnB, ali i večeri u kojima možete uživati u aktuelnoj domaćići.

Možete da očekujete da Tag DJ pušta izvrsnu muziku koja će prijati svakom uvu, ali nije redak slučaj ni gostovanje popularnih pevača sa naše scene.

5# SPLAV MONEY

Mislite da ime govori sve? Još ništa niste vidjeli! Splav Money je otvoren 2018. godine i nalazi se na Sajamskom keju bb. Smješten na lokaciji koja privlači sve više pažnje, ovaj klub okuplja sve ljubitelje kvalitetnog RnB i elektronskog zvuka na jednom mjestu. Ovdje u Beogradu ćete moći uvijek da se vrhunski provodite od ponoći, pa sve do pet sati ujutru.

Namijenjen je svima onima koji znaju da prepoznaju kvalitetan provod i u njemu maksimalno uživaju. Rezervirate sebi mesto na ovom splavu i uživajte u nezaboravnom provodu do ranog jutra.

Splav Money je kapaciteta 450 ljudi, a s obzirom na to da je u pitanju jedan od najposjećenijih i najpopularnijih splavova u Beogradu rezervacije su obavezne. Kao što smo istakli na početku teksta, rezervaciju možete uraditi online potpuno besplatno i tako osigurate sebi mjesto u ovom klubu.

4# SPLAV LASTA

Splav Lasta kao jedan od najpopularnijih splavova u Beogradu, krasi obalu Save i predstavlja pravi izbor za one koji žele da iskuse pravi beogradski klabing i provod.

Ovo ne čudi s obzirom na to da nam Lasta splav dolazi od ekipe vlasnika koja potpisuje poznate gradske klubove “Brankow”, “Mladost” i “Ludost” i po koncepciji predstavlja svojevrsnu mješavinu istih.

Svi oni kojima je cilj da uživaju u čarima karakterističnog prestoničkog provoda, klub Lasta nudi tu mogućnost u kombinaciji s vrhunskom atmosferom i ambijentom koji razoružava.

Splav Lasta Beograd kapaciteta je 500 mesta, a zahvaljujući činjenici da je riječ o jednom od najpopularnijih splavova za izlazak u gradu, uvijek se traži mjesto više.

3# SPLAV PORT

Za sve ljubitelje dobrog provoda i hedoniste koji umiju da cijene vrhunski ambijent, kvalitetnu muziku i najbolje piće, splav Port predstavlja idealno mjesto za užitak. Ovaj splav je jedno od najekskluzivnijih Beogradskih klubova nezaboravan provod do ranih jutarnjih časova je zagarantovan.

Splav Port by Community je mjesto gdje možete vidjeti skoro sve generacije, jer za ovakav provod nikada niste ni previše stari, ni previše mladi.

Atmosfera je uvek sjajna i neponovljiva, i odaje se utisak da ljudi jednostavno dolaze da se provedu sa svojim prijateljima, rasterećeno igraju uz izvanrednu muziku i popiju po koju.

Ako želite da iskusite pravi vikend u Beogradu, onda iskoristiti Splav Port.

2# SPLAV PRISTAN

Splav Pristan je novootvoreni splav na gradskoj strani obale. Tačnije Pristan splav se nalazi na Dorćolu, na obali šetališta keja na 25. Maju.

Za jako kratko vrijeme svi ljubitelji elektonske muzike, koju ovaj splav isključivo i njeguje, prepoznali su ga kao jedno od najboljih mjesta za dobar provod.

Za razliku od većine drugih splavova koji su se trudili da sve izgleda što sređenije splav Pristan odiše jednostavnošću dizajna, i upravo je to ono što mu daje posebnu draž. Od mjesta koje možete rezervisati na ovom splavu na raspolagnju su vam mjesta za šankom, zatim barski stolovi i manji i veći separei.

Splav Pristan cjenovnik se odlikuje pristupačnim cijenama pića. A od uslova za rezervacije za šank i barske stolove oni ne postoje, dok je za niska sjedenja potrebno otvoriti jednu flašu stranog žestokog pića po izboru, a za separee dvije takve flaše.

Koliko je ekskluzivan Splav Pristan govori i kapacitet od samo 200 pažljivo odabranih ljudi. Ako želite da budete dio crame ala crame ekipe barem jednu noć, probajte sa ekskluzivnism Splav Pristan rezervacijama koje nudi sajt Beograd Noću.

1# SPLAV SINDIKAT

Već 12 godina na vrhunskom nivou najluđe Balkanske metropole!

Splav Sindikat je, sada već poznati beogradski splav, otvoren na ljeto 2010. godine. Vrlo kratko nakon otvaranja uspio je da postane mjesto u gradu koje iskusni klaberi nikad ne zaobilaze. Sindikat klub na vodi okuplja najtalentovanije ljude koji znaju šta je vrhunsko ugostiteljstvo i neprevaziđen noćni život.

Splav Sindikat je otpočeo svoju misiju podizanja beogradskog klabinga na novi nivo, a njihovi gosti su svedoci muzičke revolucije na reci. Sindikat splav će sve svoje goste iz Srbije, ali i inostranstva očarati savremenom zvučnom i vizuelnom opremom. Klimatizovan prostor i udobna mjesta za sedenje će komfor klabera dovesti do najvišeg nivoa.

Istarživanje splavova Beograda je uvijek zabavno pa tako i ovaj put. Ovo je subjektivna lista 10 najboljih splavova po mišljenju autora koji su imali nezaboravne trenutke u mnogim Splavovima i noćnim klubovima najveće balkanske Metropole.

Drvene pergole kao funkcionalan element eksterijera svake namene

drvene pergole cena

Kupovina stana, kuće i poslovnog prostora često se razmatra i sa aspekta dostupnog prikladnog dvorišnog ambijenta, koji će biti opremljen za odmor, uživanje i relaksaciju tokom slobodnog vremena. U tom pogledu, u baštama privatne i poslovne namene mogu se nalaziti letnjikovci, suncobrani i baštenske garniture, kao i moderne drvene pergole, bioklimatske i druge varijante.

Drage dame, podignite svoje samopouzdanje, priuštite sebi kraljevski tretman i odaberite kvalitetan ženski donji veš

zenski donji ves online prodaja

Mediji, društvene mreže, ali i sama okolina u kojoj živimo toliko utiču na naše samopouzdanje, da je ono najčešće krhkije od stakla i da može da se uruši samo jednim ružnim komentarom. Umesto da volimo sebe, da obraćamo pažnju na one delove tela koje smatramo lepim, mi žene neprekidno sebi tražimo mane, gledamo druge za koje smatramo da su zgodnije od nas i zavidimo im. Taj obrazac nezadovoljstva sopstvenim izgledom u koji smo se uklopile se toliko duboko ukorenio, da se prenosi i na sledeću generaciju. Jedno istraživanje je pokazalo poražavajuće rezultate zbog kojih bi sve mi trebalo dobro da se zamislimo. Naučnici su zamolili devojčice od šest i sedam godina da stanu ispred ogledala i da kažu nešto o svom izgledu.

Zlatnici u popularnoj kulturi i tradiciji, cena samo jedne kovanice je mnogo veća nego što ste očekivali, a pogledajte zbog čega

zlatnici

Odrastajući uz popularnu kulturu, književnost, muziku i filmove, od malena smo bili svesni vrednosti zlatnika. Zlatnici su čak i u dečijim knjigama i crtanim filmovima prikazivani kao pokazatelj ogromnog blaga.